Förbättra din e-postmarknadsföring

Tips för nyhetsbrev

Få reda på vad du kan göra för att optimera dina e-postkampanjer mot ett bättre och lönsammare resultat.

Skriven av: Sebastian Brissman
19 september 2023
Lästid: 13 minuter
Tips för nyhetsbrev

Oavsett om du precis har kommit igång eller har arbetat med e-postmarknadsföring under en längre tid så är uppföljning något du bör ta på allvar. Det hjälper dig att få reda på hur dina e-postutskick presterar, hur de upplevs av mottagarna och vad du behöver förbättra.

Innan du lägger tid på att följa upp och optimera din e-postmarknadsföring bör du först få till en regelbundenhet med dina e-postutskick. När du väl har fått till rutinen kan du börja fundera på hur du kan förbättra din e-postmarknadsföring och ett bättre resultat med dina e-postkampanjer.

Hur ska jag då ta mig till för att optimera min e-postmarknadsföring? Låt oss gå igenom hur du kan mäta effekten av dina e-postkampanjer, vilka mätvärden du kan använda dig av och hur du med praktiska tips kan förbättra dem.

Innehåll
Avsnitt 1

Vad innebär optimering av e-postmarknadsföring?

Om dina e-postmeddelanden inte når rätt personer, vid rätt tidpunkt, kommer de inte vara så effektiva som de kan vara. Det är här optimering kommer in i bilden.

Optimering av e-postmarknadsföring innebär att du gör någon form av förbättring för att du lättare ska kunna uppnå dina specifika mål med dina e-postutskick och på så sätt också uppnå bättre resultat. I och med att e-postmarknadsföring i snitt ger en ROI på 36 kr för varje investerad krona (3 600 %) och inte kräver några större kostnader så är det en marknadskanal alla företag, stora som små bör nyttja och kontinuerligt arbeta med.

Med hjälp av optimering kan du som företagare lära dig av dina tidigare e-postkampanjer och göra ändringar för att förbättra ditt resultat och enklare nå dina specifika mål, oavsett om syftet är ökad försäljning, stärka varumärkeskännedomen och bygga kundlojalitet.

Mätvärden för e-postmarknadsföring

För att du ska ha möjlighet att kunna jämföra dina e-postkampanjer och se hur dina ändringar påverkar behöver du ha mätvärden. Nedan ser du ett par vanliga mätvärden för e-postmarknadsföring och vilket eller vilka du bör använda beror helt på din specifika situation.

Gör du ändringar på dina ämnesrader för att du vill att fler ska öppna dina e-postmeddelanden så är det förmodligen öppningsfrekvensen du vill mäta. Om du gör ändringar på dina call-to-actions för att du vill få fler att klicka sig vidare till din hemsida är det klickfrekvensen du vill mäta emot. 

Får du inga konverteringar men ändå får trafik till din hemsida, från dina e-postkampanjer, kan det vara ett tecken på att du behöver förbättra innehållet på den sida du skickar dina prenumeranter till och därefter mäta konverteringsraden från e-post.

Som du kan se beror det helt på vad det är för något du försöker uppnå med dina förbättringar. Det handlar först om att identifiera vad du vill förbättra och sedan använda ett mätvärde som går i linje med det du försöker optimera.

Öppningsfrekvens (open rate)

Öppningsfrekvensen är ett mått på hur många som öppnar dina e-postmeddelanden och är ett av de vanligaste sätten att mäta effekten och intresset av dina e-postutskick.

En bra öppningsfrekvens ligger mellan 17-28% men skiljer sig mellan olika branscher och andra faktorer, såsom om det handlar om B2B eller B2C. Det bästa är om du undersöker vad som gäller för just din bransch, så att du har något att sträva mot.

Öppningsfrekvensen räknas ut genom att dividera antalet unika mottagare som öppnat ditt e-postutskick med antalet e-postadresser du skickat till (minus de e-postadresser som studsat). Multiplicera sedan ditt resultat med 100 för att få fram en procentsats.

Klickfrekvens (click-through rate)

Klickfrekvensen är ett mått på hur många som har klickat på länkar i dina e-postmeddelanden och är ett bra mått för att mäta intresse och engagemang över tid. Du kan bryta ner det ytterligare och mäta hur många som har klickat på enskilda länkar, till exempel din viktigaste call-to-action.

Den genomsnittliga klickfrekvensen för nyhetsbrev ligger på 3,7%. Hamnar du där omkring så ska du vara riktigt nöjd och klappa dig själv på axeln. Men såklart vill du sträva efter att få så högt engagemang på dina knappar och länkar som möjligt.

Klickfrekvensen räknas ut genom att dividera antalet unika länkklick i e-postutskicken som mottagarna har öppnat med antalet öppnade e-postmeddelanden. Multiplicera sedan ditt resultat med 100 för att få fram en procentsats.

Konverteringsgrad (conversion rate)

Konverteringsgraden är ett mått på hur många av dina mottagare som gått vidare och genomfört det du ville att de skulle göra efter att de läst ditt e-postmeddelande – till exempel ett köp, en nerladdning eller en anmälan till ett event. 

Olika källor säger olika siffror när det kommer till den genomsnittliga konverteringsgraden för e-post och det kan vara allt från 2% upp till 15%. Likt nyckeltalen ovan påverkas det av vilken bransch du befinner dig i men också av hur din målgrupp ser ut och vilken typ av e-postkampanj du har.

För att undvika att sätta orealistiska förväntningar på dina e-postkampanjer bör du veta den genomsnittliga konverteringsgraden för din bransch. Kom ihåg att dessa siffror bara en riktlinje och att du själv alltid kan uppnå ännu bättre resultat än vad din branschstandard säger.

Konverteringsgraden för e-post räknas ut genom att dividera det totala antalet konverteringar med antalet levererade e-postmeddelanden. Multiplicera sedan ditt resultat med 100 för att få fram en procentsats.

Avprenumerationsfrekvens (unsubscribe rate)

Avprenumerationsfrekvensen är ett mått på hur många av dina prenumeranter som har valt att avregistrera sig från dina e-postutskick. Det är ett tydligt mått på hur de tas emot av mottagarna och hur väl det resonerade med deras smak och tycke.

Den genomsnittliga avprenumerationsfrekvensen per e-postutskick är 0,1%. Du kan alltså räkna med att minst 0,1% avregistrerar sig varje gång du gör ett e-postutskick och är inget du bör stirra dig blind på att försöka få ner till 0%. 

Avprenumerationsfrekvensen räknas ut genom att dividera antalet avregistrerade användare med antalet levererade e-postmeddelanden. Multiplicera sedan ditt resultat med 100 för att få fram en procentsats.

Studsfrekvens (Bounce Rate)

Studsfrekvensen är ett mått på hur stor andel av dina e-postutskick som inte kan tas emot av mottagande mailserver och på så sätt kan du enkelt se vilka e-postadresser som inte längre fungerar att skicka till.

Observera att man skiljer mellan hårda och mjuka studsar. En hård studs beror på att mailadressen inte existerar. Den kan till exempel vara felstavad eller borttagen av mottagaren. En mjuk studs uppstår till följd av tillfälliga problem som till exempel tekniska problem på mottagande server, fulla inkorgar eller spamfilter.

Du bör försöka hålla andelen studsar under 5%. En studsfrekvens på över 15% räknas som mycket hög och är ett tecken på att du behöver se över dina maillistor.

Studsfrekvensen räknas ut genom att dividera antalet studsade e-postmeddelanden med antalet levererade e-postmeddelanden. Multiplicera sedan ditt resultat med 100 för att få fram en procentsats.

Avsnitt 2

Tips på hur du förbättrar dina nyhetsbrev

Skapa ämnesrader som blir öppnade

Skapa nyhetsbrev och nå ut med ditt budskap

En ämnesrad är det första som prenumeranterna ser i sin inkorg och kan vara det som avgör om de öppnar ditt e-postutskick eller inte. Den ska inte bara fånga läsarens intresse och vara inbjudande, utan också förmedla ett löfte om vad läsaren får när den läser ditt e-postmeddelande.

Om du vill optimera dina ämnesrader för att få bättre öppningsfrekvens behöver du se över om de är relevanta för din målgrupp. Om din målgrupp till exempel är distanslöpare och du säljer löparskor vill du inte skicka ett e-postmeddelande med en ämnesrad om vinterkängor eftersom de troligtvis inte är särskilt intresserade av det. 

När det kommer till ämnesrader är det viktigaste att de är relevanta för dina potentiella kunders behov. Lyckas du med det kommer fler av dina e-postmeddelanden öppnas och fler prenumeranter kommer att bli intresserade av att läsa om dina erbjudanden.

Skriv engagerande texter för din målgrupp

Exempel på en lättförståelig text i ett nyhetsbrev.
Nyhetsbrevsmall hos Get a Newsletter

När du väl har fått mottagarna att öppna ditt e-postmeddelande är din nästa uppgift att få de att klicka sig vidare dit du vill ha dem, till exempel din hemsida. Det gör det med hjälp av ditt innehåll.

Ditt innehåll behöver vara kortfattat, tydligt och relevant för din målgrupp. Texterna behöver också vara övertygande och uppmana prenumeranterna att göra det du vill att de ska göra.

Du behöver förmedla vad du har att erbjuda och varför din målgrupp borde vara intresserad. När du berättar om dina erbjudanden bör du fokusera på fördelarna de ger snarare än dess funktioner. 

Pratar du om funktioner ligger fokuset på dig, ditt företag och produkt. Pratar du istället om fördelar ligger fokuset på hur din produkt eller tjänst kan hjälpa dina prenumeranter med ett problem och förenkla deras liv.

Skriver du engagerande texter för din målgrupp kommer det hjälpa dig att förbättra dina klickfrekvenser och även konverteringsgraden.

Personalisera innehållet

Skapa innehåll med en personlig touch

Med e-postmarknadsföring får du möjlighet till att anpassa innehållet för din målgrupp och öka relevansen av innehållet just för dem. Om du till exempel tilltalar dina prenumeranter med deras förnamn i ämnesraden kommer det förmodligen leda till högre öppningsfrekvens än om du inte hade gjort det.

Du kan även personalisera innehållet i dina e-postmeddelanden till varje enskild prenumerant. Det gör att du slipper skapa olika kampanjer för olika personer på din e-postlista. 

Med hjälp av personalisering kan du skräddarsy innehåll efter prenumeranters specifika behov, preferenser och beteenden. När du skickar personliga e-postmeddelanden visar du att du förstår och värdesätter dem. 

Om du vill optimera dina e-postkampanjer med personalisering behöver du se över vilken information du samlar från dina kunder. När du väl vet det kan du börja personalisera dina e-postutskick och testa olika varianter för att ta reda på hur din målgrupp reagerar på det.

Mobilanpassning

Dina e-postmeddelanden bör vara responsiva för alla typer av mobila enheter och datorer. Se till att allt ditt innehåll är tillgängligt och ser bra ut, oavsett vilken enhet det visas på. Det sista du vill gå miste om är möjligheterna att konvertera kunder och leads bara för att ditt e-postmeddelande inte såg bra ut för vissa enheter.

Tips: Glöm inte du kan göra testutskick och öppna dem på olika enheter för att se hur ser ut innan du skickar din e-postkampanj. Med Get a Newsletter kan du även förhandsgranska hur ditt nyhetsbrev ser ut för mobila enheter och datorer direkt i verktyget.

Lägg till delbara länkar

Ett enkelt sätt att öka räckvidden av ditt innehåll är att låta dina prenumeranter hjälpa och göra det åt dig. Du kan lägga till delbara länkar i dina e-postutskick som prenumeranterna kan dela med sig av till sina vänner, familj och kollegor via e-post eller på sociala medier.

Du bör inkludera delbara länkar i varje e-postutskick och ge dina prenumeranter olika delningsalternativ. Med Get a Newsletter kan du till exempel lägga till delbara länkar för Facebook, LinkedIn, X (Twitter) och e-post i dina nyhetsbrev.

Använd tydliga call-to-actions (CTAs)

Huvudmålet med din e-postmarknadsföring är att leda vidare prenumeranterna till en annan sida, till exempel din hemsida och få dem att gå från ett klick till konvertering. Det gör du genom att använda din call-to-action. 

För att optimera din call-to-action behöver du först tänka på vad målet är med din e-postkampanj. Skapa sedan en CTA-knapp eller länk som framträder tydligt i ditt e-postmeddelande. Experimentera med färg, storlek och placering så att din call-to-action lättare fångar uppmärksamhet och se till att den syns högt upp i e-postmeddelandet så prenumeranterna inte behöver scrolla neråt för att hitta den.

Den bör också innehålla handlingsinriktad text för att uppmana prenumeranterna vad de ska göra härnäst. Du kan testa olika texter, färger, storlekar och placeringar för dina call-to-actions för att se vad mottagarna svarar bäst på och på så sätt förbättra din klickfrekvens.

Ge möjlighet till att avsluta prenumerationen

Gör det enkelt att avprenumerera från din maillista

Först och främst är det krav från GDPR att det ska vara enkelt att avregistrera sig från e-postutskick.

Bortsett från lagar och regler vill du såklart att dina prenumeranter ska engagera sig med det du skickar till dem. Om de inte är intresserade av att få dina e-postmeddelanden ska du inte tvinga de att vara kvar på din e-postlista. Dessutom, ger du inte dina prenumeranter möjlighet till att avsluta prenumerationen kommer det påverka din öppnings- och klickfrekvens negativt.

Se till att ge dina prenumeranter en lättåtkomlig länk för att avsluta prenumerationen. Det kommer hjälpa dig att få en e-postlista av högre kvalitet och ge dig mer korrekta mätvärden kring din öppnings- och klickfrekvens.

Se över avsändaradressen

När du skickar e-post kommer det alltid stå vem det är skickat ifrån, det vill säga din avsändaradress. Vem som står som avsändare kan påverka kraftigt om dina e-postmeddelanden öppnas eller inte. 

Du måste bygga upp ett förtroende hos dina prenumeranter och om de inte är bekanta med ditt avsändarnamn riskerar du att skrämma iväg dem. 

Se därför till att använda ett avsändarnamn som representerar ditt företag och helst ett riktigt namn som avsändare. Det skapar förtroende hos din målgrupp, dina prenumeranter kan uppleva dina utskick som mer personliga och framför allt kräver det ingen större ansträngning från din sida.

Oavsett om du skickar e-post från ett företag eller som privatperson, se till att använda ditt avsändarnamn konsekvent. Det bygger igenkänning för framtida e-postutskick och hjälper dig att bygga förtroende hos mottagarna.

Tips: Använder du Get a Newsletter? Då kan du enkelt lägga till eller redigera avsändare genom att gå till “Avsändare” i vänsterspalten eller gå till “Mitt konto” > “Avsändare”. Du kan även autentisera dina avsändare för att öka leveransbarheten.

Optimera sändningstiden

Personalisera nyhetsbrev med schemaläggning

Att optimera sändningstiden innebär att du kan anpassa vilken tid på dagen utskicket ska skickas ut för att bäst passa dina kunder eller prenumeranter. Det ökar chanserna till att din målgrupp öppnar och läser dina e-postmeddelanden.

Det finns ingen generell tid eller dag som är bättre än den andra utan det är specifikt för din målgrupp och kräver att helt enkelt testa olika sändningstider för att ta reda på vad som passar din målgrupp bäst. 

Det finns ett par generella riktlinjer som kan vara bra att tänka på:

  • Om ditt e-postutskick går ut till personer på företag kan det vara bra att skicka under deras arbetsdag och inte för sent på kvällen.

  • Om du skickar till personer på företag är måndagar inte den optimalaste dagen. Måndagar handlar om att ta sig igenom alla mail som har kommit in under helgen vilket skapar fler distraktioner från att ditt e-postmeddelande ska hamna i fokus.

  • Om du skickar till privatpersoner kan det vara bättre att skicka på morgonen eller sent på eftermiddagen/kvällen så att de har möjlighet att läsa e-postutskicket direkt när de ser det i sin inkorg. Om du skickar e-postmeddelanden till privatpersoner mitt under dagen finns risken att de kollar sin inkorg men glömmer bort på grund av arbete eller annan aktivitet.

  • Tänk på vilken situation som dina prenumeranter befinner sig i när de får ditt e-postutskick. Om du skickar till privatpersoner kan det till exempel vara bra att inte skicka ut ett e-post i säljande syfte veckan innan de får lön.

A/B-testa dina e-postutskick

För att nå bättre resultat med dina e-postkampanjer kan du testa olika varianter och jämföra dem mot varandra för att det dina prenumeranter svarar bäst på. Du kan till exempel A/B-testa olika typer av innehåll, ämnesrader, call-to-actions och design och se vilken variant som ger bäst resultat.

För att genomföra ett A/B-test behöver du ha klart för dig vad din målsättning är med ditt e-postutskick. Vill du att din öppningsfrekvens ska öka, att fler klick ska leda till din hemsida, få fler bokningar eller rent av öka din försäljning?

När du väl vet ditt mål blir det lättare att veta vilket eller vilka mätvärden du kan använda till att jämföra resultatet i ditt A/B-test och se vilken variant som presterar bättre.

Att kontinuerligt testa och mäta resultatet från dina e-postkampanjer kommer att ge dig massor av lärorik information som kan hjälpa dig att fatta bättre beslut och få bättre resultat från varje kampanj.

Kom igång med e-postmarknadsföring

Nu har du fått insikt i hur du kan förbättra dina e-postkampanjer och vilka mätvärden du kan använda dig av för att jämföra resultat. I grund och botten handlar det om hur du skriver dina e-postutskick, att innehållet är relevant och att e-postmeddelandena är utformade på ett tilltalande sätt. 

Får du det på plats kan du testa med antalet utskick, sändningstider och så vidare för att optimera dina e-postkampanjer ytterligare.

Detta var den sista delen av guiden så nu är det dags för dig att också lyckas med din e-postmarknadsföring. Är du fortfarande osäker på något område kan du alltid gå tillbaka och läsa eller komma igång direkt med Get a Newsletters kostnadsfria plan och komma igång med din e-postmarknadsföring.

Kom igång med nyhetsbrev

Börja skapa & skicka nyhetsbrev helt gratis med Get a Newsletter för att enkelt nå ut till dina prenumeranter och kunder.

Kraftfulla funktioner för att få ditt företag att växa

Utforska Get a Newsletter

Prisplaner

Hitta den perfekta prisplanen för dig och ditt företag.
Kom igång kostnadsfritt – uppgradera när ditt företag växer.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrev kan du enkelt nå ut med ditt budskap för att kommunicera, öka försäljning och stärka dina kundrelationer.