Hur du skapar en effektiv

Strategi för e-postmarknadsföring

Få reda på varför det är viktigt att skapa en strategi för din e-postmarknadsföring och hur det påverkar resultatet av dina kampanjer.

Skriven av: Sebastian Brissman
11 Juli 2023
Lästid: 15 minuter
Hur du skapar en effektiv e-postmarknadsföringsstrategi

Varje e-postkampanj du planerar att sätta igång bör alltid starta med en välplanerad strategi för att ge dig de bästa förutsättningarna till att lyckas och nå ett bra resultat med din e-postmarknadsföring.

Det är därför fördelaktigt om du har förståelse för hur en e-poststrategi är uppbyggd och vad den bör innehålla så att du enklare kan nå dina mål med din e-postmarknadsföring.

Innan vi går in på de olika delarna med vad en e-poststrategi bör innehålla finns det några frågor du borde ställa dig själv:

Vilka personer är det som kommer att läsa dina utskick?

 • Nuvarande prenumeranter?
 • Helt nya prenumeranter?
 • Kunder som handlat av dig tidigare?


Vilken typ av innehåll är det din målgrupp förväntar sig att få?

 • Nyhetsbrev i informativt eller utbildningssyfte?
 • Exklusiva erbjudanden?
 • Påminnelser?
 • Kampanjerbjudanden?


Vilket resultat är det du vill få ut av din e-postmarknadsföring?

 • Intäkter?
 • Öka engagemang för ditt varumärke?
 • Trafik till din webbplats?
 • Varumärkeskännedom?
 • Få prenumeranter att ladda ner din guide eller e-bok?


Vad kommer att definiera att du lyckats med din e-postkampanj?

 • X intäkter?
 • X Antal köp eller nedladdningar?
 • X öppningsfrekvens av dina utskick?
 • X trafik till din webbplats per månad?
 • X nya kunder?
 • X nya registreringar?


Om du har svaren på dessa frågor kommer du få det betydligt lättare att utforma de olika delarna i din strategi då det ger dig en bra grund att utåg ifrån.

Nu sätter vi igång!

Innehåll
Avsnitt 1

Sätt upp tydliga mål

En e-postkampanj börjar med att definiera vad ditt mål är med din kampanj och det är viktigt att målet är tillräckligt tydligt och specifikt så att du har möjlighet att mäta om du faktiskt har uppnått ditt mål. 

Om ditt mål till exempel skulle vara att öka din försäljning, vad innebär det i praktiken? Innebär det att sälja en produkt, fem produkter, tio produkter? Under vilken tidsperiod, en månad, ett halvår, löpande utan tidsbegränsning?

Som du säkert nu förstått är målet att enbart öka försäljning inte tillräckligt specifikt för att du ska veta om du har uppnått ditt mål eller inte med att öka din försäljning. Det blir också svårare att veta om din e-postkampanj är lönsam med den tid och pengar du investerat i kampanjen mot vad det har genererat. 

Det blir ännu svårare för dig att mäta framgång om ditt mål inte är intäktsbaserat i första steget. Hur ska du kunna veta vad enbart registreringar eller trafik till webbplats leder till om du inte har något specifikt mål att mäta mot?

Här kommer ett par förslag på tydliga mål för din e-postmarknadsföring:

 • Få 10 nya registreringar till din tjänst
 • Få 5 nya leads via ett formulär som du länkat till
 • Få 50 besökare till en specifik sida på din webbplats
 • Att 35 % av dina prenumeranter öppnar ditt mailutskick
 • Återknyta kontakten med 3 av dina tidigare kunder


Dessa mål kan enkelt mätas så att du kan se om du har uppnått dem eller inte. I vissa fall kan det dock vara svårt att mäta effekten av din e-postmarknadsföring då faktorer såsom prissättning och hur lång kundresan är påverkar hur du kan mäta. Om det till exempel tar ett år för dig att sälja en dyrare produkt blir det svårt för dig att ha ett mål som är intäktsbaserat. 

I dessa fall behöver du vara kreativ och sätta ett lättare mål som du kan mäta i närtid – till exempel att mätningar baseras på kundrelationer där du mäter hur många samtal eller mail som sker mellan dig och dina kunder.

Tips: Om kunder inte genomför sina köp efter det första e-postmeddelandet kan du i det andra e-postmeddelandet inkludera en rabattkod på 10-15% och jämföra om det ger en bättre effekt.
Avsnitt 2

Definiera målgrupp och segmentering

Att definiera din målgrupp hjälper dig att veta vilka dina ideella kunder är och på så sätt kan du lättare anpassa din produkt och kommunikation i din e-postmarknadsföring mot just dem.

I nästa steg kan du dela upp din målgrupp ytterligare i mindre grupper, det vill säga, segmentering. Genom att dela upp din målgrupp i mindre grupper kan du basera varje segment på olika faktorer såsom demografi och intressen. Det ger dig möjlighet att skapa anpassat innehåll med hög relevans för varje enskilt segment vilket resulterar i högre engagemang och konverteringar. 

Vanliga faktorer du kan definiera din målgrupp med:

 • Ålder
 • Kön
 • Plats
 • Intressen
 • Inkomst
 • Utbildning
 • Yrke
 • Förhållandestatus


I de flesta fallen är det svårt att utforma innehåll som passar alla dina prenumeranter. Det kan därför även vara bra att dela upp dina prenumeranter i olika målgrupper baserat på deras relation till dig så att du kan anpassa din kommunikation ännu bättre till dem.

Till exempel:

 • Nuvarande kunder
 • Potentiella kunder
 • Prenumeranter
 • Inaktiva prenumeranter


När du väl vet vilka du riktar din e-postmarknadsföring mot blir det mycket enklare för dig att anpassa ditt innehåll som de finner av högt intresse.

Avsnitt 3

Fyll på din e-postlista med fler prenumeranter

E-postmarknadsföring bygger på att skicka e-post till e-postlistor som är fyllda av dina prenumeranter men de hamnar inte där självmant eller hur? Du måste själv samla in e-postadresser från människor som finner dig av intresse. Hur gör du då detta?

Att bygga en e-postlista handlar om att locka till dig prenumeranter genom att skapa förtroende och övertyga dem så att de vill få utskick från dig. Därför är det viktigt att innehållet du skickar är fyllt av högt värde och som mottagarna uppskattar.

Ett par förslag hur du samla in nya e-postadresser:

Prenumerationsformulär

Skaffa prenumeranter via ett prenumerationsformulär

Skapa innehåll som bygger förtroende och fångar intresse, oavsett om det är i informations-, utbildnings-, underhållnings- eller inspirationssyfte.

Lägg sedan till ett prenumerationsformulär i ditt innehåll (till exempel bloggartikel, landningssida eller hemsida) och inkludera en tydlig call-to-action som uppmanar till att besökaren ska prenumerera på din e-postlista.

Läs mer om hur du kan skapa prenumerationsformulär med Get a Newsletter.

Popup-formulär på din hemsida

Exempel på en popup för att få fler prenumeranter
Popup-formulär hos Get a Newsletter

Skapa en popup på din webbplats för att fånga besökarnas intresse och uppmana dem till att prenumerera på din e-postlista. Berätta kortfattat vad de får ut av att prenumerera på din e-postlista i din popup.

Läs mer om hur du kan skapa popup-formulär med Get a Newsletter.

Skapa ett erbjudande

Skapa ett erbjudande för att få fler prenumeranter via ett formulär

Att erbjuda något i utbyte mot e-postadresser är ett effektivt sätt att samla e-postadresser. Du kan till exempel erbjuda en gratis e-bok, en gratis kurs, en rabatt eller en lista med tips mot att en person delar med sig av sin e-postadress till dig.

Avsnitt 4

Välj typ av e-postkampanj

Du behöver också ta dig en funderare om vilken typ av kampanj du vill använda dig av och vad som passar för det mål du vill uppnå bäst. Här är ett par vanliga typer av kampanjer inom e-postmarknadsföring:

 • Nyhetsbrev – Passar dig som vill informera om nya produkter eller produktuppdateringar, erbjudanden, företags- eller branschnyheter, tips och olika typer av innehåll som dina prenumeranter finner värdefullt. 
 • Välkomstmail – Välkomstmail skickas till nya kunder eller prenumeranter som har registrerat sig på din e-postlista och har som enda uppgift att tacka den nya prenumeranten för det.
 • Kampanjmail – Dessa utskick används för att marknadsföra och skapa försäljning, erbjudanden, innehåll som webbseminarier och e-böcker, produktlanseringar, events och liknande. 
 • E-post för att öka engagemang – Utskick som har till uppgift att återknyta kontakten med kunder eller prenumeranter som inte har varit aktiva under en längre tid. Dessa e-postmeddelanden hjälper dig att påminna om ditt företag och värde det kan ge dem.


Läs mer om vanliga typer av kampanjer inom e-postmarknadsföring.

Avsnitt 5

Skapa rutiner - vem gör vad?

Om ni är flera i företaget som ska hantera e-postmarknadsföringen kan det vara bra att skapa rutiner för vem som ska göra vad. Det gör att ni kan jobba effektivare tillsammans och spara tid som ni kan lägga på annat. 

Skapa en rutin för vem eller vilka som ska göra:

 • Vem som sätter upp mål
 • Vem som definierar målgrupp och segmenterar
 • Vem som jobbar med att få in fler prenumeranter till e-postlistan
 • Vem som gör vad i ert e-postmarknadsföringsverktyg
 • Vem som skapar copy
 • Vem som skapar grafik
 • Vem som mäter resultat
 • Vem som optimerar e-postmarknadsföringen löpande
Avsnitt 6

Skapa innehåll för dina utskick

Att skapa innehåll till din e-postmarknadsföring är det steg som du bör lägga mest fokus på eftersom det är innehållet som talar till prenumeranterna och som uppmanar till att göra det du vill att de ska göra. 

I skapandet av innehåll kommer du behöva skriva ämnesrader, preheaders, rubriker, texter, call-to-actions, samt lägga till grafik. Det är viktigt att innehållet du skapar är relevant till din specifika målgrupp och att de finner det intressant.

Du bör också alltid se till att e-postmeddelandet levererar värde. Om mottagaren upplever att den inte får ut något av att läsa ditt e-postmeddelande så kommer den troligtvis inte fortsätta läsa eller öppna ditt nästa utskick. 

En bra riktlinje är att du ger mer till dina prenumeranter än vad du frågar om. Det vill säga, dela med dig av tips och kunskap, erbjud ett gratis webinar eller en gratis nedladdning av din e-bok och be inte om något i utbyte.

Generellt sätt bör ditt innehåll vara informativt, kortfattat och gå i linje med ditt varumärkes tonalitet. Om du skickar flera utskick i samma kampanj kan det vara en bra idé att hålla en röd tråd i hela kampanjen så att dina mottagare kan relatera till kampanjen, trots att det är olika e-postmeddelanden. 

När du kan bör du också personalisera ditt innehåll så att varje utskick blir personligt för varje mottagare.

Bilder

Gratis mallar för nyhetsbrev till e-handel
Nyhetsbrevsmallar hos Get a Newsletter

Att ha med bilder i din e-postmarknadsföring skapar känslor betydligt lättare än i text hos mottagarna och är något du alltid bör överväga att ha med i dina utskick. Det finns ett par saker du bör tänka på när det kommer till användning av bilder. 

Du behöver ha en bra balans mellan text och bilder. Om ett e-postmeddelande endast består av bilder kan e-postprogram uppfatta det som spam vilket resulterar i ett e-postmeddelandet hamnar i skräpposten. Detsamma gäller för innehåll som har för lite text i förhållande till antalet bilder. 

Om dina bilder av någon anledning inte skulle läsas in och visar upp för dina mottagare är det också bra om du lägger till alternativ text till varje bild. Det innebär att om en bild inte visas upp så ersätts bilden av en alternativ text så att mottagaren fortfarande kan ta emot information om vad bilden innehåller. 

Ytterligare saker du bör tänka på:

 • Använd endast bilder av hög kvalitet: Om dina bilder är suddiga eller pixliga ser det inte speciellt professionellt ut.
 • Använd bilder som är relevanta till ditt innehåll: använd bilder som passar till ditt textinnehåll och som förstärker det du vill förmedla. Varje bild bör ha ett syfte och undvik därför att använda bilder för sakens skull.
 • Använd egna bilder: Trots att bilder från bildbanker kan fungera i många fall så kommer de aldrig att vara mer relevanta till ditt företag än bilder du tar själv. Om du har möjlighet bör du alltid prioritera att använda dina egna bilder till ditt innehåll då det skapar en personligare känsla av ditt företag än bilder från bildbanker.
 • Undvik stora bildstorlekar: Undvik att använda bilder med stora filstorlekar. Ju större filer dina bilder är desto längre tid tar det för bilderna att läsa in. Om du vill minska filstorleken på bilder kan du till exempel använda Adobe Photoshop, Figma eller gratis onlineverktyg för att komprimera dina bilder.

Var ute i god tid med skapandet

För att undvika stress är det bra om du är ute i god tid med ditt skapande av innehåll. Det är aldrig en bra idé att påbörja skapandet av innehåll dagen före det ska skickas ut då det inte finns mycket tid till feedback från dina kollegor eller justeringar av utskicket.

Tips: Har du svårt att komma på bra innehåll i din e-postmarknadsföring? Hitta massor av inspiration och idéer hos Really Good Emails.

Avsnitt 7

Sändningsfrekvens - hur ofta ska du skicka?

När du väl har ditt innehåll på plats och är redo för att börja skicka ut behöver du först bestämma hur ofta du ska skicka ut nyhetsbrev och vilken dag i veckan.

Det finns inget enkelt svar som passar alla företag utan det är från situation till situation. För vissa passar en gång i veckan bra och för vissa en gång i månaden. 

Om du gör utskick för ofta är det lätt att skapa irritation hos mottagarna och du riskerar att få motsatt effekt med att de avprenumererar på din e-postlista. Om du gör utskick för sällan riskerar du istället att mottagarna inte kommer ihåg vem du är och avprenumererar på din e-postlista eller markerar ditt utskick som skräppost. 

Det är en fin balans med hur ofta du bör göra utskick och är osäker på om du borde skicka mer frekvent eller inte är det oftast bättre att skicka för några än för många.

För de flesta passar en gång i månaden utmärkt och är ett bra val för dig som inte arbetat med e-postmarknadsföring tidigare.

Vill du ta ett ytterligare steg gällande sändningsfrekvens kan du läsa mer om vilken dag och tid i som är den bästa för att skicka nyhetsbrev.

Avsnitt 8

Mät dina resultat

I avsnitt 1 pratade vi om att sätta upp tydliga mål och när de väl är på plats behöver du ett verktyg för att ta reda på om målen har uppnåtts. 

De flesta verktygen inom e-postmarknadsföring erbjuder grundläggande mätvärden så att du kan mäta dina resultat och saknas något specifikt mätvärde kan det kompletteras med externa verktyg som till exempel Google Analytics.

Spåra data från dina e-postkampanjer

Vanliga mätvärden inom e-postmarknadsföring:

 • Öppningsfrekvens – Öppningsfrekvensen hjälper dig att se hur många som har öppnat dina e-postmeddelanden och är ett av de vanligaste sätten att mäta effekten av dina utskick. 
 • Klickfrekvens (CTR) – Klickfrekvensen hjälper dig att se hur många som har klickat på länkarna i ditt utskick. Det kan även brytas ner till att mäta hur många som har klickat på en enskild länk, till exempel din viktigaste call-to-action.
 • Avregistreringar – Avprenumerationsfrekvensen hjälper dig att se hur många av dina prenumeranter som har valt att avregistrera sig från dina utskick.
 • Konverteringsgrad – Konverteringsgraden hjälper dig att se hur många av dina prenumeranter som gått vidare och genomfört det du ville att de skulle göra efter att de läst ditt e-postmeddelande. Vad en konvertering innebär för dig bestämmer du själv och kan till exempel vara ett köp, en registrering, en nedladdning eller ett samtal.
 • Studsar – Studsfrekvensen hjälper dig att se hur stor andel av dina utskick som inte kan tas emot av mottagande mailserver och på så sätt kan du enkelt se vilka e-postadresser som inte längre fungerar att skicka till.
Avsnitt 9

Testa och Förbättra dina utskick

Arbetet med e-postmarknadsföring tar aldrig slut. Du kommer alltid ha utrymme till att förbättra dina e-postkampanjer och det är något du bör eftersträva att göra för att nå bättre resultat. Hur ska du då ta dig till för att förbättra din e-postkampanjer?

Helt enkelt att testa olika saker som kretsar kring din e-postkampanj!

Det finns massvis av olika saker du kan testa. Ett par exempel på saker vad du kan genomföra tester på:

 • Rubriker 
 • Brödtexter 
 • Ämnesrader 
 • Preheaders 
 • Call-to-actions 
 • Bilder


Vidare kan du genomföra tester på:

 • Layouts
 • Design
 • Dag och tid för dina utskick
 • Olika segment

A/B-tester

Den enklaste och effektivaste metoden för att genomföra tester är med A/B-tester. Dessa tester kan hjälpa dig att förbättra din e-postmarknadsföring stegvis och innebär att du testar olika versioner av samma e-postutskick och jämför resultaten för att se vilken version som gav bäst effekt. 

A/B-tester är något du bör genomföra löpande hela tiden – så fort du avslutar ett A/B-test bör du starta upp nästa. Det gör att du ständigt förbättrar din e-postmarknadsföring och ökar dina chanser till bättre resultat.

Tips: Se till att testa en sak i taget. Om du till exempel ändrar färgen på en call-to-action och även texten i den och ser en ökning av antal klick på en knapp så vet du inte om ökningen berodde på ändringen av färgen eller texten i din call-to-action. Genom att du testar en sak i taget kan du vara säker på att du vet vad din målgrupp svarar bäst på.

Kom igång med din egen strategi för e-post

Förhoppningsvis har du fått djupare förståelse i vad du bör tänka och hur du borde utforma dina strategier för din e-postmarknadsföring. Glöm inte att:

 1. Sätt upp tydliga mål – Mål som är tydliga och specifika så att du kan mäta om du uppnått ditt mål eller inte.
 2. Definiera målgrupp och segmentering – Förstå dig på vilka dina ideella kunder är och dela upp dem i segment så att du kan skicka relevant innehåll till varje mottagare.
 3. Fyll på din e-postlista med fler prenumeranter – Hitta sätt att få in fler prenumeranter till din e-postlista så att du kan nå ut med ditt budskap till fler personer.
 4. Välj typ av e-postkampanj – Välj en typ av e-postkampanj som passar bra till din målsättning och vad du vill uppnå.
 5. Skapa rutiner – Skapa rutiner för de inblandade med arbetet så att ni kan jobba effektivare tillsammans och spara tid som ni kan lägga på annat.
 6. Skapa innehåll – Se till att innehållet du skapar är relevant till din specifika målgrupp, att de finner det intressant och att e-postmeddelandet levererar värde till dina prenumeranter. 
 7. Sändningsfrekvens – Bestäm hur ofta du ska skicka ut e-post och vilken dag i veckan.
 8. Mät dina resultat – Se till att du har verktyg som kan hjälpa dig att ta reda på om målen har uppnåtts. 
 9. Testa och förbättra dina utskick – A/B-tester kan hjälpa dig att förbättra din e-postmarknadsföring stegvis och ökar dina chanser till bättre och lönsammare resultat.


Du kan välja att fortsätta läsa nästa del om hur du undviker att dina mailutskick hamnar i skräpposten hos dina mottagare eller komma igång direkt med Get a Newsletters kostnadsfria plan för att se om tjänsten passar dig och ditt företag.

Kom igång med nyhetsbrev

Börja skapa & skicka nyhetsbrev helt gratis med Get a Newsletter för att enkelt nå ut till dina prenumeranter och kunder.

Kraftfulla funktioner för att få ditt företag att växa

Läs vidare

Del 3
Emma Sjöberg
Marknad
Lästid
8 minuter
Del 4
Sebastian Brissman Marknad
Lästid
17 minuter
Del 5
Sebastian Brissman
Marknad
Lästid
20 minuter