✨ Nyhet: Nya kraftfulla funktioner för att få fler kunder Utforska →

Optimera dina nyhetsbrev och e-postutskick för ett bättre slutresultat

Optimera dina nyhetsbrev
Hur vet jag hur det går för mina utskick, hur de tas emot av mottagarna och vad jag behöver förbättra? Vilka mätvärden ska jag använda mig av? Vad är viktigt att tänka på? I den här delen av guideserien får du tips och tricks för hur du kan mäta effekten av dina mailutskick och hur du kan göra för att finslipa dem.

Oavsett om du precis har kommit igång eller har sysslat med e-postmarknadsföring i några år så är uppföljningen något du bör ta på allvar. Men med det sagt vill jag ändå trycka på att det allra viktigaste när det kommer till e-postmarknadsföring är att du faktiskt skickar dina nyhetsbrev.

Ditt viktigaste nyckeltal bör vara att få till en regelbundenhet i utskicken. När du har fått till den rutinen kan du börja fundera på hur du ska optimera och bli ännu bättre på att skriva och designa nyhetsbrev.

Innehåll

Nyckeltal för e-postmarknadsföring och nyhetsbrev

Vad är öppningsfrekvens?

Öppningsfrekvens (Open Rate)

Vad är öppningsfrekvens?

Öppningsfrekvensen är ett mått på hur många som öppnar dina mail. Det är ett av de vanligaste sätten att mäta effekten av dina utskick. Ett mail som inte blir läst är per definition ett bortkastat mail. Öppningsfrekvensen det bästa måttet för hur stort intresset för ditt utskick är.

Vad räknas som en bra öppningsfrekvens?

Den genomsnittliga öppningsfrekvensen är 19%. Men öppningsfrekvensen skiljer sig mellan olika branscher och om det handlar om B2B eller B2C-utskick. Det bästa är om du undersöker vad som gäller för just din bransch, så att du har något att sträva mot.

Vilka begränsningar har nyckeltalet öppningsfrekvens?

Det finns några begränsningar med nyckeltalet. Då det egentligen inte finns något som talar om för skickande mailserver att ett mail har öppnats. För att mäta öppningsfrekvens lägger man till en osynlig bild i mailet. När den bilden är anropad (öppnad) rapporteras mailet som öppnat.

I och med detta så kan det finns ett visst mörkertal när det gäller öppningsfrekvensen, till exempel om mottagarens e-postprogram automatiskt blockerar bilder eller om mottagaren läser mailet i mobilen och väljer att inte ladda ner bilder i mailet till exempel för att spara mobildata.

Vad kan jag göra för att förbättra öppningsfrekvensen?

 • Satsa på bra ämnesrader – Testa dig fram och hitta vilka ämnesrader just dina mottagare verkar gilla. För att komma fram till det är det smart att A/B-testa ämnesraderna. Det vill säga att dela upp mottagarna i två grupper och använda dig av olika rubriker för att se vilket som ger flest öppningar.

 • Använd en tydlig avsändare

 • Lägg till SPF & DKIM – Två inställningar som talar om för mottagarnas servrar att dina utskick är legitima (och ingen som försöker utge sig för att vara du).

 • Hitta rätt tidpunkt – Tidpunkten när du skickar ut ditt mail. Du behöver experimentera lite för att hitta rätt tid för just din målgrupp. Vardag eller helg? Förmiddag eller eftermiddag?

 • Utbilda mottagarna – Uppmärksamma dina prenumeranter om att nyhetsbrev ibland automatiskt sorteras till fliken Kampanj i mailprogrammen. Det kan vara bra att redan i bekräftelsemailet lägga till information om hur mottagarna går tillväga för att flytta utskicken till den primära inkorgen. Så att det blir rätt från start och dina utskick får den öppningsfrekvens de förtjänar.

Såhär kan du till exempel skriva:

För att flytta mailen från fliken Kampanj till Primär behöver du (1) lägga till vår avsändaradress bland dina kontakter och (2) flytta mailet från kampanj till primär så att mailprogrammet lär sig var dina utskick ska ligga.

Vad är klickfrekvens?

Klickfrekvens (Click-Through Rate)

Vad är klickfrekvens?

Klickfrekvensen är ett mått på hur många som har klickat på länkar i ditt utskick. Det kan även brytas ner till att mäta hur många som har klickat på en enskild länk, till exempel din viktigaste call to action-länk. Klickfrekvensen är ett tecken på engagemang. Läsaren har medvetet valt att gå vidare för att något i ditt mail var av extra intresse. Antalet öppningar / antalet klickade länkar.

Vad räknas som en bra klickfrekvens?

Den genomsnittliga klickfrekvensen för nyhetsbrev ligger på 3,7%. Hamnar du där omkring så ska du vara riktigt nöjd och klappa dig själv på axeln. Men såklart vill du sträva efter att få så högt engagemang på dina knappar och länkar som möjligt.

Vilka begränsningar har nyckeltalet klickfrekvens?

Rent tekniskt kan nyhetsbrevstjänster som Get a Newsletter inte veta om det är en människa eller ett nyfiket program som har gått in och klickat i ett mail. Nyfikna program kan till exempel vara spamfilter, antivirusprogram eller liknande.

Gå gärna in och kolla av e-post när det tas emot, för att säkerställa att det inte innehåller några konstigheter med felaktiga registreringar av klick. Trots detta så är klickfrekvensen ett bra mått för att över tid mäta intresse och engagemang.

Vad kan jag göra för att förbättra klickfrekvensen?

 • Supertydliga Call to Actions – Se över om du kan förenkla och förtydliga dina CTAs ytterligare. Är det glasklart vad du vill att mottagaren ska göra härnäst efter att de har läst ditt mail? Kan du se till att bara ha en tydlig call to action per mail? Så att läsaren inte blir förvirrad vart de ska klicka. Testa dig fram.

 • Timing – Tidpunkten kan även påverka här. Skickar du mailet när din målgrupp är som mest troliga att kunna engagera sig med ditt innehåll? Kanske är de inte riktigt redo att klicka på dina länkar 7.30 en vardagsmorgon (mitt i logistik-bestyren), medan det är desto mer troligt att de klickar sig vidare runt 11.30 när de sitter i lugn och ro och äter lunch? Ta fram en hypotes och testa.

 • Tillgängligheten – Är du säker på att mailet ser likadant ut för alla? För att vara helt säker på att alla har samma möjligheter att ta del av hela ditt mail bör du skicka med en länk så att de kan läsa mailet i webbläsaren.

  Vissa mailprogram kan nämligen inte läsa in avancerad kod som till exempel knappar. Mottagaren kan även ha stängt av så att inga bilder laddas in och missar då din poäng om den endast framgick via en bild.

 • Mobilanpassning – Dubbelkolla alltid så att ditt mail ser bra ut oavsett skärm. Kom ihåg, de flesta mail läses i mobilen.
Vad är konverteringsgrad?

Konverteringsgrad (Conversion Rate)

Vad är konverteringsgrad?

Konverteringsgraden är ett mått på hur många av dina läsare som gått vidare och genomfört det du ville att de skulle göra härnäst, efter att de läst ditt mail. En “konvertering” behöver alltså inte innebära ett köp.

Beroende på vad du vill åstadkomma med ditt utskick så kan “en konvertering” för dig till exempel röra sig om antalet som anmälde sig till ett webinar, signade upp för en trial av din produkt eller laddade ner en fil. Alltså antalet som gjort du det ville att de skulle göra härnäst efter att de läst mailet.

Vad räknas som en bra konverteringsgrad?

2-5% brukar räknas som en bra konverteringsgrad för nyhetsbrev. Men det beror återigen på vilken bransch du befinner dig inom. Sträva hela tiden efter att förbättra dig, och se ditt eget genomsnitt som en benchmark. Om du utskick efter utskick lyckas få bättre konvertering än ditt eget genomsnitt bör du vara nöjd.

Vilka begränsningar har nyckeltalet konverteringsgrad?

Du behöver följa upp konverteringsgraden med hjälp av externa analysprogram som till exempel Google Analytics. Konverteringsgrad ser du inte direkt i Get a Newsletters verktyg.

Som tur kan du enkelt lägga till din Google Analytics spårningstagg i mailet, så att du kan följa upp hur många köp och registreringar som kommer från dina mailutskick.

Vad kan jag göra för att förbättra konverteringsgraden?

 • Skapa lättlästa mail – De som öppnar dina utskick läser sällan det som står ord för ord, de scannar snarare igenom innehållet. Om du vill att de ska snappa upp det viktiga du har att säga gäller det att mailet är lätt att scanna igenom. Luftig layout, tydliga rubriker, brödtext på 15-16 pixlar och helst 1 tema per mail (max 3).

 • Ha glasklara CTAs – Först och främst behöver du få till den där klickfrekvensen. Hur gjorde du för att få till klickfrekvensen? Du behöver jobba med att vara övertydlig med vad exakt det är du vill att läsaren ska göra. Vill du att de ska anmäla sig till ett event? Vill du att de ska ta del av ett erbjudande? Säg det.

 • Bygg relation först, sälj sen – Människor gillar att köpa från någon de litar på (och allra helst känner). Det krävs i genomsnitt 7 kontaktpunkter med ett varumärke innan man är redo för köp. Det skulle med andra ord vara bra om du satsade på 7 nyhetsbrev där du fokuserar på att kunden ska lära känna dig och ditt varumärke innan du går på hårdsäljet.

  Självklart kan du erbjuda någon bjussig rabattkod eller berätta om dina tjänster innan dess, men ditt huvudfokus i början bör vara att bygga relation.

 • Tidsbegränsade erbjudanden – När det känns relevant bör du passa på att skicka med något som hjälper till att puffa läsaren över kanten till att ta beslutet. Det kan till exempel vara rabattkoder eller tillgång till exklusivt innehåll om de tar beslut här och nu.

 • Använd social proof – Vad har andra tyckt om det du erbjuder? Hur många nöjda kunder har ni i dagsläget? Öka tilltron till att läsaren gör ett bra val om de går vidare med det du har att erbjuda.
Vad är avprenumerationsfrekvens?

Avprenumerationsfrekvens (Unsubscribe Rate)

Vad är avprenumerationsfrekvens?

Avprenumerationsfrekvensen är ett mått på hur många av dina läsare som säger upp sin prenumeration på dina utskick. Det är ett tydligt mått på hur dina utskick tas emot av mottagaren, hur väl det resonerade med deras tycke och smak.

Vad räknas som en avprenumerationerfrekvens?

Den genomsnittliga andelen som avprenumererar sig per nyhetsbrev är 0,1%. Du kan alltså räkna med att minst 0,1% avregistrerar sig varje gång du gör ett utskick. Du bör alltså inte stirra dig blind på att försöka få ner detta nyckeltal till 0.

En viss andel avprenumerationer är helt normalt. Skulle siffran däremot gå över 2% är det läge att ta en kik på vad det kan bero på.

Vilka begränsningar har nyckeltalet avprenumerationsfrekvens?

Mörkertalet vad gäller prenumeranter som passivt avprenumererat är stort. Det vill säga de prenumeranter som helt enkelt inte har brytt sig om att gå in och aktivt avprenumererat utan snarare bara slutat öppna, läsa och klicka i dina utskick.

Kanske har dina utskick till och med blivit förpassade till en separat inkorg. På så sätt är Unsubscribe Rate inget 100%-igt mått på hur många som egentligen avprenumererar sig.

Vad kan jag göra för att minska avprenumerationerna?

 • Ge ett varmt välkomnande – Chanserna att behålla prenumeranter längre ökar om du ger dem ett varmt välkomnande från start. Berätta vem du är, vad du kommer att erbjuda i dina utskick och vad de kan förvänta sig från dig. Då riskerar de inte att ha glömt dig när du väl börjar göra dina utskick.

 • Skapa alltid tydligt värde för mottagaren – Innan du klickar på skicka ska du alltid fråga dig själv – vad får läsaren ut av att läsa ditt mail? Kan du göra något ytterligare för att få mailet att handla om mottagaren?

 • Skicka lagom ofta – Du vet själv hur irriterande det kan vara med de avsändare som dagligen dyker upp i din inkorg. Kanske inte främst för att du inte vill ha utskicken, utan för att du helt enkelt inte hinner med att hålla dig uppdaterad med utskicken. De bara fyller inkorgen.

   

  För att hitta din optimala frekvens är det perfekt att hålla utkik på andelen avprenumerationer. Ökar det så kan du se det som ett tecken på att du kan ha skickat för ofta.

 • Variera innehållet – Likformigt blir tråkigt i längden. Låt kreativiteten flöda och ge det där lilla extra för att underhålla mottagaren. Då behåller du dem längre.
Vad är studsfrekvens?

Studsfrekvens (Bounce Rate)

Vad är studsfrekvens?

Studsfrekvensen är ett mått på hur stor andel av dina utskick som inte kan levereras till mottagarens inkorg. Det är ett bra mått för att ta reda på hur din maillista mår, och om du eldar för kråkorna när du gör dina utskick. Det vill säga om du betalar för att göra utskick till mottagare som ändå inte nås av dina mail.

Observera att man skiljer mellan hårda och mjuka studsar. En hård studs beror på att mailadressen inte existerar. Den kan till exempel vara felstavad eller borttagen av mottagaren. En mjuk studs uppstår till följd av tillfälliga problem som till exempel tekniska problem på mottagande server, fulla inkorgar eller spamfilter.

I Get a Newsletter inaktiveras en kontakt direkt vid en hård studs, men först efter tre mjuka studsar.

Vad räknas som en bra studsfrekvens?

Du bör försöka hålla andelen studsar under 5%. En studsfrekvens på över 15% räknas som mycket mycket hög och ett tecken på att ni behöver se över era maillistor.

Vilka begränsningar har nyckeltalet studsfrekvens?

Studsfrekvensen ser du först när du har skickat ett mail. Det finns inget sätt att i förväg se vilka adresser som är felaktiga.

För att undvika ett högt antal studs behöver du därför hitta ett sätta att kontinuerligt hålla dig uppdaterad om dina potentiella kunders e-postadresser. Så att du slipper slösa bort en chans att kommunicera med en potentiell kund, bara för att kunden har bytt e-postadress till exempel.

För att lösa det kan du ha med en rad längst ner i mailet med information om hur de kan uppdatera sin mailadress när de byter.

Vad kan jag göra för att förbättra studsfrekvensen?

 • Använd Double opt in – Skicka ett mail som mottagaren behöver svara eller klicka på för att bekräfta e-postadressen. Så att de tydligt visar att de vill ha dina utskick.

 • Håll dina maillistor uppdaterade – Rensa listorna med jämna mellanrum och be kontakterna att uppdatera sina e-postadresser.

 • Undvik spamfilter – Skippa versaler, utropstecken, ha lagom fördelning mellan text och bild och en tydlig avsändare. Med andra ord, se till att spela med spamfiltrens spelregler.

Avkastning (Return On Investment / ROI)

Vad är avkastning / ROI?

Avkastningen är ett mått på hur mycket du tjänar per krona du investerat i dina mailutskick. Det vill säga på den tid du lägger ner och de pengar du betalat för att göra utskicken. Nyhetsbrev är känt för att vara den digitala marknadsföringskanal med högst avkastning.

Vad räknas som en bra avkastning för nyhetsbrev?

Den genomsnittliga ROI för mailkampanjer och nyhetsbrev är 42%. Det vill säga för varje krona du investerar i nyhetsbrev får du 42 kr tillbaka.

Vilka begränsningar har nyckeltalet avkastning?

Det kan var klurigt att räkna på avkastningen för din e-postmarknadsföring som helhet. Beräkningen görs utifrån den totala vinsten du kan koppla till din e-postmarknadsföring dividerat med den totala kostnaden för din e-postmarknadsföring.

Det svåra blir att dra gränsen vad gäller kostnaderna. För att få ett hum får du helt enkelt göra en uppskattning. Från att du skriver ditt första ord på ett nyhetsbrev till att du har en ny kund – vilka kostnader tillkommer för tid och utskick?

Vad kan jag göra för att förbättra avkastningen?

För att förbättra avkastningen på marknadsföringskanalen nyhetsbrev behöver du jobba med alla punkter enligt ovan. Du behöver göra allt för att öka din öppningsfrekvens, klickfrekvens och konverteringsgrad.

Samtidigt behöver du också jobba med att minska andelen studsar och andelen som avprenumererar sig. En liten förbättring i taget kommer ge fina resultat i förlängningen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det alltså en uppsättning saker som du kan jobba med för att förbättra alla nyckeltal som har nämnts i den här artikeln.

Det handlar först och främst om hur du skriver dina nyhetsbrev, att innehållet är anpassat för mottagaren, vilka ämnesrader du använder dig av och att mailen är utformade på ett tilltalande sätt. Du kan laborera med antalet utskick och timingen för utskicken utifrån när på dygnet din målgrupp är som mest mottaglig.

Dessutom är det värt att se över dina listor med jämna mellanrum, så att du minskar antalet studsar. Eventuellt kan du även fundera på att ta bort kontakter som aldrig har öppnat dina utskick. Då de kommer att påverka statistiken för dig, vad gäller öppnings- och klickfrekvens.

När vi talar om nyckeltal är det viktigt att komma ihåg att nyhetsbrev är en långsiktig investering. Det ger resultat över tid. Självklart är det härligt om dina utskick blir omtyckta från start, att öppningsfrekvens & klick blomstrar och att du direkt får en bunt med besökare som konverterar till kunder.

Ta med dig att det kan krävas en hel del testande innan du får till det. Det viktigaste är att du har en plan, skickar kontinuerligt, jobbar med milstolpar och testar dig fram med små förbättringar.

Upplever du att du inte får den effekt du vill ha? Trots att du har experimenterat och optimerat ett tag. Ta då chansen att fråga dina läsare vad de vill ha mer eller mindre av.

Över till dig

Vi är din hejarklack! Och kom ihåg, att vi finns bara ett mail iväg. Du kan alltid fråga oss om du har några frågor och funderingar kring hur du bäst kan analysera och optimera dina utskick.

Skriv till oss på support@getanewsletter.com, så svarar vi så fort vi kan.

Läs vidare