✨ Nyhet: Engagera dina kunder med SMS Läs mer → ✨ New: Engage your customers with SMS marketing Learn more →

Ideell organisation

Ung Cancer

“Get a Newsletter passar vårt sätt att arbeta med nyhetsbrev och möter upp vårt krav om att kunna skicka till en stor bas prenumeranter för ett rimligt pris.

Kundcase med Ung Cancer

Ung Cancer arbetar med att förbättra villkoren för personer mellan 16 och 30 som på något sätt är cancerberörda. Genom att skapa mötesplatser, ge personligt stöd, rehabilitera, informera och debattera arbetar de för att ingen ung vuxen som lever med eller nära cancer ska känna sig ensam. 

Get a Newsletter pratade med Ingrid Lord som är redaktör och presskontakt på Ung Cancer. Hon berättar bland annat om hur nyhetsbrev gör det enklare för henne och Ung Cancer att anpassa informationen till olika mottagargrupper.

Ung Cancer använder nyhetsbrev som ett sätt att nå ut med specifik information till både medlemmar, personer som på olika sätt stöttar verksamheten och personer som har handlat i deras webbshop. De använder också nyhetsbrev som en metod att sprida information kring verksamheten. Informationen baseras på hur en person har kommit i kontakt med Ung Cancer och nyhetsbreven segmenteras.

– Det är enkelt att anpassa information med nyhetsbrev. Du kan inte anpassa informationen på samma sätt på sociala medier så det är ett bra komplement. Du kan dessutom nå ut till människor som inte finns på sociala medier, säger Ingrid.

När Ung Cancer jämförde olika verktyg för nyhetsbrev föll valet på Get a Newsletter.

– Get a Newsletter passar vårt sätt att arbeta med nyhetsbrev och möter upp vårt krav om att kunna skicka till en stor bas prenumeranter för ett rimligt pris, säger hon.

“Det är viktigt att visa tacksamhet och inte endast sälja”

Istället för att skicka allmänna nyhetsbrev till hela listan med prenumeranter väljer Ung Cancer att skicka nyhetsbrev till olika mottagargrupper. På så sätt blir innehållet mer anpassat och personligt efter den enskilde mottagaren. De som handlar på Ung Cancer webbshop och tackat ja till att få nyhetsbrev får nyhetsbrev med nyheter från webbshoppen, medan medlemmar får ett mer informativt brev. 

Det är också viktigt för Ung Cancer att alla personer som på olika sätt stöttar Ung Cancer informeras om vad deras bidrag används till.

– Nyhetsbrev är en viktigt kanal för att nå ut till de olika personerna. Till personer som på olika sätt stöttar verksamheten, tror jag att det är viktigt att visa tacksamhet och vilken skillnad personen faktiskt gör. Det handlar om att det ska finnas ett mervärde för personen i fråga, att man ger och tar, säger Ingrid.

“Alla på Ung Cancer får vara med och bidra med tankar och idéer till innehåll”

Inför varje nyhetsbrev tittar Ung Cancer på vilka sidor som fått flest klick på hemsidan för att få en bild av vad besökare gillar att läsa om. Ingrid berättar vidare att alla på Ung Cancer bidrar med tankar och idéer kring vilket innehåll som känns viktigt att få med. 

E-poststatistiken som finns i rapport-delen av Get a Newsletter hjälper Ung Cancer att mäta sina resultat, samt bestämma tidpunkt för sitt utskick. Att titta på när öppningsfrekvensen varit som högst på tidigare nyhetsbrev ger en bra anvisning på när nästa nyhetsbrev bör skickas ut.

Använder Get a Newsletter för att nå olika målgrupper

Ung Cancer använder sina kanaler för att samla prenumeranter och bygga upp en e-postlista med lojala prenumeranter. När någon besöker hemsidan, handlar från webbshoppen, vill ge sitt stöd till verksamheten eller ansöker om att bli medlem så marknadsförs alltid nyhetsbrevet.

– Vi skickar nyhetsbrev minst en gång månaden till de olika målgrupperna. Det kan dock variera beroende på resurser, vad för information vi vill få ut eller vad för händelser som kommer inom snar framtid, säger Ingrid.

Företag som litar på oss

brinken bakar
mister french
teknikproffset
Ung Cancer logotyp
swansons

3 tips för att komma igång med nyhetsbrev

“1. Fundera på vilket tomrum av information som nyhetsbreven ska fylla. Säg inte samma sak i flera kanaler till samma människor.

2. Se till så nyhetsbrevet matchar er övriga grafiska profil, det skapar igenkänning hos mottagaren.

3. Gör många listor och låt mottagarna styra innehållet.“

– Ingrid Lord från Ung Cancer

Nyfiken på ”Ung Cancer”?